Valsas

Visame pasaulyje yra tik tik du šokiai, šokami 3/4 taktu. Tai Vienos valsas, dar vadinamas greituoju ir lėtasis valsas, vadinamas angliškuoju.

Žodis “valsas” kilęs iš vokiško žodžio “Waltzen”, kuris reiškia kelionę ir sukimąsi. Šis šokis taip buvo pavadintas tik XVII šimtmečio pabaigoje. Tačiau valso užuomazgų jau būta XII ar XIII amžiuje. Nors šis šokis buvo draudžiamas it laikomas pernelyg laisvu, jis paplito visoje Vokietijoje.

Vėliau jį ėmė šokti Paryžiaus ir Londono aristokratai, tačiau vėliau ši šokio forma išnyko, o aristokratai grįžo prie šokių vaikščiojant. 1770 metais šis šokis vėl atgimė. To meto žmonės atmetė senus papročius ir ėmė ieškoti laisvesnių judesių, aistros ir erotikos.

Vienos valsas įsitvirtino po Vienos Kongreso (1814-1815), kai susirinkę Europos kunigaikščiai ir politikai aptarė naują tvarką po Napoleono karų.

Nors šokis nebuvo laikomas tinkamu dvarams, tapęs pramoginiu, jis užkariavo visas pokylių sales ir jose karaliavo iki 1910 m. Anglijoje valsą 1912 m. galutinai išstūmė bostonas. Valsas buvo laikomas mirusiu ir Vokietijoje.

Lėtasis valsas (angliškas) kilęs iš Bostono: po Pirmojo pasaulinio karo lėtu bostono tempu jį šoko su bostono figūromis: atvirais ir uždarais pasikeitimais, apsisukimais ir lėtais pasikeitimais., paskutinė takto dalis buvo “nukandama”. Taip atsirado tikrasis pagrindinis valso žingsnis – uždaras pasikeitimas: takto gale kojos suglaudžiamos.

Pirmiausia turite pradėti mokytis šokti lėtąjį valsą. Įsivaizduokite kvadratą, kurį “apšoka” jūsų kojos, ir jau būsite išmokę pagrindinį žingsnį. Tai dešiniojo posūkio pagrindas.

Kas moka šokti lėtą valsą, gali nesibijoti ir Vienos valso.

Žingsniai ir posūkiai yra visiškai tokie patys, tik tempas dvigubai greitesnis.

Related Posts

GDPR