Trumpos šokių taisyklės

Šokant dviese reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Dviese šokti bus nesunku, jei žinosite judesių eigą. Kiekviena šokio rūšis turi savas taisykles, kurios priklauso nuo šokio kilmės ir ritmo plėtotės. Kiekvienam šokiui pora turi atsistoti tam tikra poza.

Vyras turi vesti damą ir rodyti jai šokio kryptį. Dama turi pasiduoti šiam vadovavimui. Tai gerai seksis tik tuomet, kai, kai vyras iš anksto nustatys bendrus sąlyčio taškus ir šokio kryptį.
Priešingu atveju vadovavimą bandys perimti dama. Iki šių dienų išlikusi nuomonė, kad vyras vedžioja, o dama jam paklūsta. Tačiau jūs patys galite apsispręsti ir pasikeisti vaidmenimis.

Jei šokate pilnoje aikštelėje, turite atkreipti dėmesį į kitas poras. Visos poros turi šokti prieš laikrodžio rodyklę, vadinasi, ratu į kairę.